Om oss

Vi utvecklar kundunika lösningar, levererar högkvalitativa industrikomponenter, service och kunnande till tillverkningsindustrin

För oss är kvalitet, engagemang och hållbarhet mycket viktiga ingredienser i vårt erbjudande. Vår uppgift är att se till att vi ökar våra kunders konkurrenskraft i alla lägen. Vi är med från idé till färdig produkt och stöttar våra kunders absoluta framgång. Eigenbrodt har en lång historia, vi startade 1920 och vi värnar starkt om de relationer vi byggt upp med både kunder och partners genom åren. Vår värdegrund bygger på ett stort engagemang från våra medarbetare. 

Eigenbrodt AB är en del av Axel Johnson International, en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 110 bolag i 27 länder, med en omsättning på 960 miljoner EUR. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fem affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. www.axinter.com