Eigenbrodt AB fusioneras med AB Karosseritillbehör / Abkati i januari 2021

 

Bästa kund, leverantör och partner,

Vi vill informera er om att Eigenbrodt AB, org nr 556037-5254, fusioneras med AB Karosseritillbehör/Abkati, org nr 556028-4605, under januari 2021. 

För er som kunder och leverantör kommer detta initialt inte innebära några förändringar vad avser orderläggning, leveranser, bankuppgifter eller fakturor. Vi kommer fortsatt nås på samma telefon nummer och adresser som tidigare. Vi kommer till en början skötas som ett eget resultatområde inom AB Karosseritillbehör/Abkati med namnet Eigenbrodt. AB Karosseritillbehör tar i samband med fusionen över våra fodringar och skulder och på våra fakturor kommer det gemensamma organisationsnumret 556028-4605 att återfinnas. 

Som tidigare når ni oss enklast via telefon eller e-post:

Tel: +46 8-59463400

E-post: kontakt@eigenbrodt.se

För mer information:

Christine Strindberg

christine.strindberg@eigenbrodt.se

Tel: 0720 78 04 46


Från Q2 år 2021 planeras Eigenbrodt AB ingå som helhet i AB Karosseritillbehör. När den övergången sker kommer vi informera om de förändringar avseende adresser som kan komma att påverka er.
Eigenbrodt och AB Karosseritillbehör / Abkati är en del av Axel Johnson International, en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 110 bolag i ca 30 länder, med en omsättning på ca 1000 MEUR. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions.

www.axinter.com