Miljöpolicy för Eigenbrodt AB

I vår verksamhet ska det visas stor hänsyn till miljön. Vi ska efterleva alla miljölagar och ska verka för att förebygga miljöskador och minimera miljöpåverkan. Avfall och restprodukter från vår verksamhet ska i första hand återanvändas eller återvinnas. Vi ska sträva efter att minska all form för energiförbrukning och vi ska i första hand anlita transportörer som är miljöcertifierade.

Genom ständiga förbättringar av våra tjänster och de produkter vi säljer, ska vi bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig positiv miljöutveckling i vårt samhälle. 

Denna policy är kopplad till de miljömål och mål för hållbart företagande som våra ägare har satt upp. Alla anställda ska vara medvetna om innehållet i denna miljöpolicy och ska aktivt verka för att handla enligt detta i sitt dagliga arbete.

För frågor gällande Eigenbrodts miljöpolicy, vänligen kontakta Isabelle Åkerberg