SOS Barnbyar

Vi tror på affärer som gör skillnad. Hållbart företagande är därför en integrerad del av hur vi inom Axel Johnson International, och därmed Eigenbrodt, utvecklar lönsamma verksamheter. I vår affärsvision ingår att bidra positivt till de samhällen vi verkar i och en drivkraft för oss har alltid varit att se människor växa. Allra helst ser vi att barn och ungdomar får utvecklas genom möjligheten att omvandla rena intäkter till en trygg och säker framtid i generationer framöver.

SOS barnbyar.jpg

Därför ser vi samarbetet med SOS Barnbyar och deras familjestärkande program som en del i vår ansvarsfulla hållning gentemot den omvärld vi är beroende av. Vi tror att vi genom socialt engagemang och ansvar kan påverka både oss själva och våra affärsrelationer att sprida detta ansvar vidare i samhället. Engagemang i välgörande projekt och verksamheter gör att vi växer, inte bara som människor utan även som företag.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en religiöst och politiskt obunden organisation som ger föräldralösa och utsatta barn en familj, ett tryggt hem och hjälper dem att forma sin egen framtid.

SOS Barnbyars vision är att varje barn ska få växa upp i en trygg miljö med stöd från en familj och samhället. De arbetar långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention och hjälper omkring två miljoner barn och vuxna år varje år.

Genom SOS Barnbyars familjestärkande program erbjuds barn, ungdomar och vuxna hjälp med bland annat:

  • Anpassat stöd för utsatta familjer med syftet försäkraskolgång, nutrition och vård för att trygga barnens utveckling
  • Stöttning för familjer genom att utöka föräldrarnas möjlighet att skydda och ta hand om sina barn genom bland annat näringslära och psykologiskt stöd
  • Yrkesutbildningar och arbetscoaching för dels ungdomar att kunna bygga en framtid, samt för föräldrar för att långsiktigt kunna försörja sin familj
  • Samarbete med lokala myndigheter för att ta fram stödprogram för att stödja sårbara barn och deras familjer