Våra ägare

Eigenbrodt AB är en del av Axel Johnson International, en privatägd industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader. Fokus ligger på bolag som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. 

 

Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Genom att bygga och utveckla bolagsgrupper med företag som kompletterar och stärker varandra stimuleras kunskapsutbyte samt gemensamma initiativ. Idag har koncernen fem affärsområden Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. 

Ett decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut och värnar entreprenörsandan som genomsyrar organisationen. Gruppen har fyra strategiska fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och kompetensförsörjning. 

Axel Johnson International har huvudkontor i Stockholm, Sverige och består av drygt 110 bolag med cirka 4 100 medarbetare och verksamhet i 27 länder. Total omsättning är 960 miljoner EUR.

www.axinter.com