Klafflås

Artikelnummer 120290
Klafflås för kombination med hyttlås 102100-102299, gjutet stål.

Klafflås

1012

Nej

Gjutet stålq

Ja

Nej

Nej

Svart