B-modell

Tryckande blockerbar gasfjäder - fjädrande karaktär i båda riktningarna

Detta är grundmodellen bland blockerbara tryckande gasfjädrar. Gasfjädern kan steglöst blockeras längs slaglängden och har samma karaktär åt bägge hållen. Blockeringen hålls med komprimerad kvävgas och har därför en mjuk, fjädrande blockering som hela tiden vill återgå till ursprungsläget.  Den fjädrande rörelsen är proportionell mot den yttre belastande kraften. Exempel på applikationstyp är fjädrande stolar och vibrationsdämpning.

Bygg din egen blockerbara gasfjäder!

Thumb_block_B.jpg