Exakt dämpare

Helt utan fri rörelse - exakt och precis kontroll

Denna dämpare ger en exakt rörelse fri från "glapp" åt bägge hållen. Dämparen är speciellt konstruerad för att inte påverkas av skillnaden i  oljans tvärsnittsarea på olika sidor om kolven.

Thumb_exakt_dampare.png