Gasfjädrar: Allmänna specifikationer

Kvalitet och hållbarhet utöver det vanliga

Kvalitetskraven hos Bansbach Easylift är enormt höga. Samtliga modeller testas kontinuerligt med 4-5 in- och utskjut/minut i ca 100.000 cykler där bl.a. tryckförlusten inte får överstiga 10 %. Alla komponenter och alla enskilda moment i tillverkningen testas mycket ingående så att gasfjäderns kvalitet blir den rätta.

Bansbach är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt QSF-B/EN 9100 för luftfartsindustrin. Tack vare de mycket hårda kvalitetskraven finns Bansbach gasfjädrar i applikationer över hela världen: Kontorsmöbler, sjukhussängar, handikapphjälpmedel, medicinsk utrustning, solarier,flygplan dataterminaler och olika fordon är några exempel på applikationer där Bansbach kvalitet garanterar driftsäkerhet och livslängd.

Längdtolerans: Vid serieproduktion +- 1 mm.
Krafttolerans: Utgångstemperaturen för angiven kraft är + 20o C. 
Kraften förändras för varje 10o C med ca 3,3 %. 
Alla våra gasfjädrar är något överladdade för att kompensera olika omgivande temperaturer. Beroende av storlek och utskjutskraft är toleransen ca 5-7 %.

Övriga toleranser: Toleransen på alla komponenter är mycket små. Inför varje produktionsbatch kontrollmäts varje komponent med hjälp av en dator tills de ligger inom den angivna gränsvärdet. Tack vare de mycket hårda kraven minskar bl.a. friktionen vilket innebär en betydligt mjukare rörelse av kolvstången samt att slitaget på tätningarna reduceras till ett minimum.Samtliga modeller är försedda med en fettkammare (smörjkammare) som kontinuerligt smörjer tätningarna så att dessa inte torkar ut.

Standard materialspecifikation

Kolvstång: CeramPro, egen patenterad metod för ytbehandling av kolvstänger. Mycket god korrosionsbeständighet, ökad ythårdhet, låga friktionsvärden, förbättrad dynamisk hållbarhet och miljövänligare tillverkningsprocess.

Cylinder: Pulverlackerat stål.Fyllning: Kvävgas, en inert gas som ej brinner eller är hälsofarlig. 
Olja: Hydraulolja, ej klassad som hälsofarlig
Fästen: Eloxerad aluminium, förzinkat stål.
Tätningar: Nitrilgummi, fri från hälsofarliga substanser.

Samtliga Bansbach modeller i de flesta storlekar finns även i rostfritt utförande 1.4404 (SS 2348). Bansbach´s gasfjädrar tillverkas efter de senaste direktiven, exempelvis enligt RoHS, WEEE, riktlinjer 2003/11EC, 2002/95/EC och 2002/96/EG.